Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Η επιστήμη της γεωβιολογίαςforsidebilde


Η επιστήμη της γεωβιολογίας αν και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στη χώρα μας, βρίσκεται στις παρυφές της επιστημονικής γνώσης και μας είναι απαραίτητη όπως και κάθε κλάδος επιστήμης.Όπως μας λέει η ίδια η λέξη, πρόκειται για τη βιολογία της γης, ή αλλιώς μια επιστήμη που συνδυάζει τη γη με κάθε μορφή ζωής και συνεπώς με τον άνθρωπο. Από κάποιους αναφέρεται και ως «ιατρική της κατοικίας», μιας και μελετά τη σχέση του ανθρώπου με το χώρο κατοικίας του και τον τρόπο με τον οποίο ο χώρος αυτός μπορεί να επηρεάζει ακόμα και την υγεία του. Για μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιστήμης της γεωβιολογίας, θα δούμε παρακάτω τι είναι, τι μελετά και με ποιο τρόπο και γιατί μας είναι απαραίτητη η γνώση της στην καθημερινή μας ζωή. Για να παρουσιάσουμε το αντικείμενο μελέτης της γεωβιολογίας, αρκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας στα δύο της συνθετικά: τη γη και τη ζωή («γη» + «βίος»).
Η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος ανήκει σε ένα μεγαλύτερο κοσμικό σύστημα. Όπως ήδη γνωρίζουμε, ο πλανήτης μας συμπεριφέρεται σαν ένας τεράστιος μαγνήτης, δημιουργώντας γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι πόλοι αυτού του μαγνήτη δεν ταυτίζονται με τους γεωγραφικούς πόλους της γης, αλλά βρίσκονται 11,5° περίπου μακρύτερα από αυτούς. Σήμερα πιστεύουμε ότι το αίτιο δημιουργίας αυτού του μαγνητικού πεδίου είναι η διαφορετική περιστροφή των εξωτερικών στερεών στρωμάτων της γης σε σχέση με τα πιο εσωτερικά που είναι θερμότερα και ρευστά. Η πολικότητα του μαγνητικού πεδίου της γης επηρεάζεται από τον ήλιο. Το ηλιακό μας σύστημα, επίσης, διοχετεύει στη γη ενέργειες διαφόρων συχνοτήτων π.χ. φως, ηλεκτρομαγνητισμό, μικροκύματα, ραδιενέργεια κλπ. Ζούμε, λοιπόν, πάνω σ' ένα ζωντανό πλανήτη, που ταξιδεύει -μαζί του κι εμείς- μέσα σ' έναν ωκεανό ακτινοβολιών.
Ο άνθρωπος, με τη σειρά του, διατρέχεται από ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του οποίου οι αρνητικές δυνάμεις που οφείλονται στη γη εξισορροπούν τις θετικές που προέρχονται από το σύμπαν. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας των χημικών αντιδράσεων και γενικά το αίτιο της συγκρότησης της ύλης, αφού ευθύνεται για το σχηματισμό τόσο των ατόμων, των μορίων αλλά και όλων των στερεών σωμάτων. Ουσιαστικά, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη ασκείται μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων και έχει άπειρη εμβέλεια. Οι βιοχημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στον οργανισμό μας δημιουργούν ηλεκτρικά πεδία της τάξης των 70mV. Επιπλέον, με τη χρήση σύγχρονων οργάνων, γνωρίζουμε ότι το ανθρώπινο βιο-ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ κεφαλιού και ποδιών είναι μέγεθος της τάξεως από 170 έως και 220 Volt και πρακτικά μειώνεται στο ελάχιστο όταν ο άνθρωπος ξαπλώσει στο έδαφος, οπότε και αποφορτίζεται.
Ο άνθρωπος, είναι ένας οργανισμός εξαιρετικά ευαίσθητος στο φως, στα μαγνητικά πεδία, στο στατικό ηλεκτρισμό και στις κοσμικές ακτινοβολίες, άρα αντιδρά σε κάθε είδους ακτινοβολία που δέχεται, ανεξάρτητα από το αν γίνεται αντιληπτή ή όχι. Ας μην ξεχνάμε πως είμαστε μέρος του όλου και θα ήταν παράλογο αν λέγαμε ότι δεν επηρεαζόμαστε από αυτό, όσο μεγάλο κι όσο μακριά κι αν φαίνεται το κάθε τι.
Υπάρχει, όμως, μια συγκεκριμένη αναλογία μεταξύ των (μαγνητικών) δυνάμεων που αναπτύσσονται στη γη και των δυνάμεων που διατηρούν τη ζωή. Το μαγνητικό πεδίο της γης, όμως, σε ορισμένα σημεία μεταβάλλεται, οπότε επηρεάζει τις ζωτικές λειτουργίες των οργανισμών, διαταράσσοντας τις ισορροπίες. Η γεωβιολογία, λοιπόν, μελετά τις ακτινοβολίες ή ενέργειες ή συχνότητες, φυσικές και τεχνητές, που επηρεάζουν και διαταράσσουν τον ανθρώπινο οργανισμό και τις λειτουργίες του. Πολλές από αυτές είναι ήδη πολυσυζητημένες, όπως για παράδειγμα, η βλαβερή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων.
Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας τις φυσικές ακτινοβολίες. Γνωρίζουμε πως ο οργανισμός μας περιέχει σίδηρο και μάλιστα σε τέτοια ποσότητα που μπορούν να παραχθούν 15-20 καρφιά από τον καθένα μας. Επίσης, είναι γνωστό πως τα ρινίσματα σιδήρου τοποθετημένα σε ένα μαγνήτη μαγνητίζονται και διατάσσονται ανάλογα με τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Ποιος μπορεί, λοιπόν, να ισχυριστεί ότι ο άνθρωπος δεν επηρεάζεται από τον τεράστιο μαγνήτη που λέγεται «γη»; Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το μαγνητικό πεδίο της γης επηρεάζει τον άνθρωπο και πρέπει να έχει συγκεκριμένες τιμές στα σημεία όπου αυτός παραμένει αρκετές ώρες (χώροι εργασίας) καθώς και στα σημεία που ξεκουράζεται και κοιμάται.
Το 1935 ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Xαϊδελβέργης Eρνστ Xάρτμαν, ανακάλυψε ότι η επιφάνεια της Γης σαρώνεται από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, οι οποίες, εάν δεν υπάρχουν τοπικές ανωμαλίες, σχηματίζουν ένα τετράπλευρο δικτύωμα. Είναι γεωμαγνητικές δομές οι οποίες ακολουθούν την κατεύθυνση από Βορρά–Νότο, Δύση-Ανατολή. H μέγιστη ακτινοβολία διαπιστώθηκε στο σημείο συνάντησης των γραμμών του δικτύου, όπου σχηματίζονται οι λεγόμενοι «γεωπαθητικοί κόμβοι» ή «κόμβοι Hartman». Οι κόμβοι αυτοί γίνονται επικίνδυνοι, όταν συνδυάζονται με την ύπαρξη τεκτονικών ρηγμάτων, όπου υπάρχει αυξημένη έκλυση γεωμαγνητικής ακτινοβολίας, υπόγειων ρευμάτων νερού κ.α
.
Οι ζώνες στις οποίες το γεωμαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται και αποκτά ανωμαλίες ισχυρής έντασης ονομάζονται «γεωπαθογενείς». Η επίδρασή των κόμβων  Χάρτμαν, ως σημείο μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου, όπως είπαμε, αποκτά μεγαλύτερη σημασία στους χώρους κατοίκησης και ιδιαίτερα εκεί όπου βρισκόμαστε για πολλές ώρες, π.χ. κρεβάτι, καθιστικό, γραφείο. Διαπιστώθηκε ότι σε περιπτώσεις ανεξήγητων διαταραχών υγείας όπως πονοκέφαλοι, εξάντληση, μέχρι και ακόμα βαρύτερες παθολογίες, πολλές φορές οι ασθενείς ήταν εκτεθειμένοι για πολλές ώρες την ημέρα στην αυξημένη ακτινοβολία ενός κόμβου "Χάτρμαν".
Σημαντικές παρατηρήσεις έκανε και ο Δρ. Robert Endrossσε 400 καρκινοπαθείς. Σκοπός του ήταν να διαπιστώσει αν υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της γεωγραφικής θέσης των σπιτιών τους (και ιδιαίτερα των κρεβατιών τους) και της θέσης γεωπαθολογικών ζωνών. Η καταγραφή του έδειξε ότι μόνο σε 17 περιστατικά δεν υπήρχε αυτή η σχέση!
Η γεωπαθητική επιβάρυνση προκαλεί μεταξύ των άλλων μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας του σώματος, η οποία έχει διάφορες επιδράσεις στην υγεία. Αυτό είναι ευνόητο, εφόσον σε κάθε ένα από τα κύτταρα του σώματος υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια η οποία είναι απαραίτητη τόσο για τις ενδοκυτταρικές λειτουργίες όσο και για τη μεταξύ των κυττάρων επικοινωνία (για την επιτέλεση των λειτουργιών των οργανικών συστημάτων του σώματος).
Μεγάλη σημασία για την υγεία έχει η ορμόνη μελατονίνη, που παράγεται στην επίφυση. Είναι το Α και το Ω του ανοσοποιητικού συστήματος. Περίπου το 90% της μελατονίνης παράγεται από την επίφυση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον, ο οργανισμός μας κατά τη διάρκεια του ύπνου χαλαρώνει και είναι περισσότερος ευαίσθητος απ’ ότι την ημέρα σε εξωγενείς παράγοντες όπως είναι οι ακτινοβολίες. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πόσο θα έπρεπε να αποφεύγουμε να κοιμόμαστε σε σημεία γεωμαγνητικών ανωμαλιών.
Περνώντας στις μεθόδους μέτρησης, το κυριότερο όργανο μέτρησης των ανωμαλιών στο γεωμαγνητικό πεδίο είναι το γεωμαγνητόμετρο, που μετράει σε milliGauss και με το οποίο μπορούν να μετρηθούν και να αποκαλυφθούν κάθε είδους γεωμαγνητικές ανωμαλίες. Πέρα από αυτό όμως, σημαντικότερο είναι να στραφούμε στον άνθρωπο, στη γνώση και την παρατήρηση των αντιδράσεων του ίδιου του σώματός μας σε κάθε σημείο, αλλά και της φύσης, των φυτών και των ζώων. Γιατί ο οργανισμός μας, όπως αντιδρά στην εισβολή κάποιου ιού, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του για παράδειγμα, έτσι αντιδρά και σε οτιδήποτε διαταράσσει τις ισορροπίες του.
Στο γεγονός αυτό βασίζεται μια μέθοδος που φαίνεται να χρησιμοποιείται από τα πολύ παλιά χρόνια και είναι αυτή της ραδιαισθησίας. Ο όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη "radius" που σημαίνει ακτινοβολία ή ενέργεια που εκπέμπεται σε κύματα, και την λέξη «αίσθηση», το να αισθάνεσαι δηλαδή την ενέργεια. Ο εντοπισμός γεωπαθητικών και αρνητικών επιρροών, γίνεται συνήθως με τη βοήθεια κάποιων ράβδων. Ο άνθρωπος, ουσιαστικά, "αντιδρά" στις διαφορές του πεδίου, και η νευρομυϊκή του αντίδραση μεταφέρεται σε αντίστοιχη κίνηση των ράβδων κι ερμηνεύεται ανάλογα. Ας μην ξεχνάμε ότι στα χωριά ορισμένοι άνθρωποι ανιχνεύουν την υπόγεια ύπαρξη νερού για γεωτρήσεις. Κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται καν αυτά τα όργανα. Αρκεί να γνωρίζουμε καλά τον ίδιο μας τον οργανισμό και να παρατηρούμε με προσοχή τις αντιδράσεις του.
Το ίδιο ισχύει βέβαια και με την παρατήρηση της φύσης. Τα φυτά παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία και εξαιρετική ικανότητα αντίδρασης. Αισθάνονται πολλά είδη ενέργειας, όπως την αγάπη των ανθρώπων, την ενέργεια της μουσικής αλλά και τις γήινες ή τις κοσμικές ακτινοβολίες. Αντιδρώντας στις ενεργειακές επιδράσεις, είτε μαραίνονται, είτε αναπτύσσονται πολύ καλά, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που παρατηρείται ολόκληρη αλλαγή στην κατεύθυνση του κορμού ενός δέντρου. Σ’ αυτή την περίπτωση, μια πλάγια ανάπτυξη ενός δέντρου σημαίνει συνήθως, ότι το φυτό επιδιώκει να αποφύγει μία γεωπαθογενή ζώνη και συνεπώς θα πρέπει και ο άνθρωπος να αποφύγει τη κατοίκηση στο σημείο αυτό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ένα δέντρο εμφανίζει όγκους, δηλαδή ένα δικό του καρκίνο. Γιατί και ο άνθρωπος στο ίδιο σημείο να μην εμφανίσει την ίδια ασθένεια? Δεν είναι και οι δύο ζωντανοί οργανισμοί? ΟMarianoBueno που είναι ο πατέρας της γεωβιολογίας στην Ισπανία, αναφέρει χαρακτηριστικά «κληρονομείται το κρεβάτι –το δωμάτιο- όχι ο καρκίνος.»
Canary hot spring.
Αλλά και τα ζώα αντιδρούν στις γεωπαθογένειες. Οι γάτες, προτιμούν να κάθονται πάνω σε γεωπαθογόνους κόμβους, όπως και τα μυρμήγκια παρατηρήθηκε ότι κτίζουν τις φωλιές τους πάνω σε διαταραγμένες ζώνες. Οι μέλισσες αν τοποθετηθούν πάνω σ' ένα γεωπαθογόνο κόμβο έχουν μια φρενήρη συμπεριφορά και παράγουν τριπλή ποσότητα μελιού. Αν δε αφεθούν μόνιμα σ' αυτό θα εξαντληθούν και θα πεθάνουν.Οι σκύλοι αποφεύγουν αυτές τις ζώνες. (Οι σκύλοι είναι ευαίσθητοι και στους επερχόμενους σεισμούς).
Εδώ, αξίζει να αναφερθεί ένα πείραμα. Έγινε στη Γερμανία από τους γιατρούς Hartman και Jennyμε 14.000 άσπρα ποντίκια με τα ίδια χαρακτηριστικά (ηλικία, βάρος κλπ.), ένα μέρος των οποίων τοποθετήθηκαν πάνω σ' ένα κόμβο Hartmanκαι ένα μέρος στην ουδέτερη ζώνη. Τα ποντίκια της ουδέτερης ζώνης είχαν φυσιολογική συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της παρατήρησης, καλό τρίχωμα και γεννούσαν 30% περισσότερο απ' ότι τα ποντίκια στον κόμβο Hartman. Αυτά που ήταν πάνω στον κόμβο ήταν συνεχώς ανήσυχα και κατέφευγαν στις γωνίες κοντά στην ουδέτερη ζώνη, έχαναν το τρίχωμά τους, γρύλιζαν τα βράδια, έτρωγαν την ουρά τους και τα μικρά τους. Μετά από σαράντα μέρες η μελέτη έδειξε ότι τα ποντίκια αυτά είχαν αποκτήσει πολλούς όγκους. Το pH του αίματός τους είχε αλλοιωθεί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι διαταραγμένες ζώνες προκαλούσαν μία γενική διέγερση τόσο στη συμπεριφορά όσο και στα κύτταρα.
Παλιότεραοι άνθρωποι γνώριζαν, διάβαζαν και ερμήνευαν τη φύση, μαθαίνοντας από αυτή. Οι πρόγονοί μας ήταν γνώστες αυτού που σήμερα ονομάζουμε γεωβιολογία και τη χρησιμοποιούσαν ώστε να ζουν σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ιεροί τόποι της ανθρωπότητας (πυραμίδες, ναοί, πομπώδη μνημεία, η Ακρόπολη, οι Δελφοί, η Επίδαυρος κλπ…) είναι κτισμένοι σε περιοχές μεγάλης ενεργειακής συγκέντρωσης ή αλλιώς, σε χώρους ισχυρής γήινης –ενεργειακής- δραστηριότητας κι αυτό αποδεικνύεται σήμερα, με σύγχρονες μετρήσεις. Στον ιερό τόπο των Καρνάκ, των αρχαίων Κελτών, τα μενίρ (μεγάλιθοι) βρίσκονται τοποθετημένα σε κόμβους του δικτύου Χάρτμαν.
Οι αρχαίοι Ετρούσκοι, οι Κέλτες, οι Ρωμαίοι, πριν κατοικήσουν σ' ένα τόπο άφηναν μερικά πρόβατα να βοσκήσουν πάνω σ' αυτόν και ύστερα από μερικούς μήνες εξέταζαν την κατάσταση της υγείας τους. Αν ήταν καλή, τότε έκτιζαν τα σπίτια τους στην περιοχή αυτή. Οι νομάδες της Ασίας εγκαθιστούν τους καταυλισμούς τους εκεί που τα σκυλιά, κουρασμένα από την πορεία μαζεύονται για να ξεκουραστούν. Οι αρχαίοι λαοί, Έλληνες, Αιγύπτιοι και άλλοι, έκτιζαν τους ναούς τους σε τοποθεσίες που θεωρούσαν ότι είχαν μία θετική ενέργεια για να τους βοηθούν στην εσωτερίκευσή τους.
Αλλά για να επιστρέψουμε στις ακτινοβολίες, γνωρίζουμε ήδη, ότι εκτός από τις γήινες και κοσμικές ακτινοβολίες, ο ίδιος ο άνθρωπος, σήμερα, λόγω της προηγμένης τεχνολογίας που ολοένα και εξελίσσεται, δημιουργεί ηλεκτρικά πεδία 10.000 φορές μεγαλύτερα από τα φυσικά. Ποτέ πριν ο άνθρωπος δεν ήταν εκτεθειμένος σε τέτοια ποσότητα ακτινοβολιών, που είναι όλο και πιο επιβλαβείς, λόγω της διαφορετικής συχνότητας που παρουσιάζουν σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό. Προφανώς μιλάμε για κεραίες, κινητά, ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ισχυρότερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πυλώνες, γραμμές ψηλής τάσης κ.α. που επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό και προκαλούν ανάλογες βλάβες.
Εδώ, αξίζει να σημειωθεί η διαφορά των ερυρθοκυττάρων που φωτογραφήθηκαν πριν και μετά από 3λεπτη χρήση κινητού τηλεφώνου. Στη δεύτερη περίπτωση, η μορφή του συνόλου των κυττάρων δυσκολεύει τη λειτουργία των μορίων οξυγόνου, γεγονός που σύμφωνα με ιατρικές έρευνες προκαλεί κόπωση, ζαλάδα, έλλειψη συγκέντρωσης, ακόμα και αναιμία. Οι δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν εμφανίζονται πάντα άμεσα, αλλά δρουν περισσότερο συσσωρευτικά. Και φυσικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο χώρο όπου κοιμόμαστε, όπου παραμένουμε πολλές ώρες, αλλά και στο χώρο που μεγαλώνουν παιδιά, για τους λόγους που προαναφέραμε. Φανταστείτε όλα τα κύτταρα στο σώμα μας να επικοινωνούν σε συγκεκριμένες συχνότητες και εμείς με εξωγενείς παράγοντες να τα βομβαρδίζουμε συνεχώς, ημέρα και νύχτα με άλλες ισχυρές συχνότητες. Προφανώς, το φυσικό μας σύστημα βγαίνει εκτός ρυθμού και δεν μπορεί να ολοκληρώσει σωστά τις βιολογικές του λειτουργίες.
Ένα στοιχείο που επίσης μετριέται σε μία γεωβιολογική μελέτη είναι και το ραδόνιο. Το ραδόνιο (Rn) είναι ένα βλαβερό φυσικό αέριο με ραδιενεργή δράση. Εκλύεται κατά περιοχές από το έδαφος και απαντάται σε υπόγεια κτιρίων και κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Εάν τα προσβεβλημένα υπόγεια δε διαθέτουν επαρκή αερισμό, το ραδόνιο μπορεί να φτάσει στο ισόγειο ή και ακόμα ψηλότερα. Επηρεάζεται ακόμα και από δομικά υλικά. Είναι γεγονός ότι τα κατασκευαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατοικία επηρεάζουν τις διάφορες ακτινοβολίες. Γι’ αυτό και η γεωβιολογία συνδέεται άρρηκτα και με την βιοκλιματική αρχιτεκτονική και την οικολογική δόμηση.
Αλλά όπως είπαμε η γεωβιολογία αντιμετωπίζει ολιστικά τον άνθρωπο και το χώρο κατοικίας του. Δεν θα μπορούσε να περιοριστεί στις ακτινοβολίες και να μην περιλαμβάνει τον προσανατολισμό και το φωτισμό του χώρου, την επιλογή των χρωμάτων και την επίδρασή τους στο κάθε άτομο μεμονωμένα, την ηχητική μόλυνση και πολλούς άλλους παράγοντες. Ακόμα και τα χρώματα έχει βρεθεί ότι έχουν συγκεκριμένες δονήσεις και προκαλούν αντιδράσεις στο βιοπεδίο μας. Δηλαδή, προφανώς, δεν μας δημιουργείται η ίδια αίσθηση κοιτάζοντας μια επιφάνεια μαύρη και μια ροζ.
Σ’ αυτούς τους δρόμους η γεωβιολογία, μπορεί να αποκτά κοινά στοιχεία με το Φενγκ Σούι και πιο συγκεκριμένα με τη «γεωμαντεία» της αρχαίας Κίνας, που απαγόρευε το κτίσιμο πάνω σε «φλέβες του δράκου» ή σε «εξόδους δαιμόνων», όροι που σημαίνουν σε σύγχρονη ορολογία, ζώνες ισχυρά μεταβαλλόμενου γεωμαγνητικού πεδίου. Βέβαια, δεν πρέπει να συγχέεται η επιστήμη με φιλοσοφίες αρχαίων πολιτισμών, γιατί έχουν τελείως διαφορετικές βάσεις. Αλλά αν μελετήσουμε και άλλα στοιχεία του Φενγκ Σούι, θα δούμε ότι μιλάνε για προσανατολισμούς, χρώματα και διακόσμηση και ανεξάρτητα από το ότι σήμερα το αντιμετωπίζουμε σαν μόδα, βασίζεται σε αρχαίο πολιτισμό και γνώσεις που προϋπήρχαν στον άνθρωπο και τις χρησιμοποιούσε για να ζει σε αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο. Να μην ξεχνάμε, όμως, ότι δεν πρέπει να υιοθετούμε οποιαδήποτε πληροφορία μας προβάλλουν, γιατί άλλος ο ευρωπαϊκός και ο ελληνικός πολιτισμός και τρόπος ζωής και άλλη η ανατολίτικη κουλτούρα και καθημερινότητα.
Όμως, σε όποιο σημείο της γης κι αν βρισκόμαστε, είμαστε τα πάντα «ένα» και ο καθένας «τα πάντα» και υπάρχει μέσα μας, καταγεγραμμένο στο dna μας, όλο το μυστήριο της ζωής και της ιστορίας της. Αρκεί να έχουμε τα μάτια και την καρδιά μας ανοιχτά ώστε να αντιλαμβανόμαστε τα μαθήματα που σοφά μας διδάσκει η φύση.«Εάν θεωρήσουμε ότι είναι σωστή η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των φωτονίων κάποτε ήταν στενά συσχετισμένα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε απειρία συσχετισμένων φωτονίων, τα οποία είναι διάσπαρτα παντού μες το σύμπαν. Παντού μες το σύμπαν, συγχρόνως μες το μυαλό μας. Αν ένα φωτόνιο το οποίο βρίσκεται στο Α του Κενταύρου, πάρει κάποια πληροφορία, αυτή η πληροφορία, αυτομάτως βρίσκεται μες το μυαλό μου. Δε χρειαζόμαστε άρα να ταξιδέψουμε μέχρι το Α του Κενταύρου για να πάρουμε πληροφορίες. Οι πληροφορίες βρίσκονται εδώ (σ’ εμάς). Άσχετα αν η βιολογία μας δεν μπορεί να τις συνειδητοποιήσει. Η γνώση του σύμπαντος είναι μέσα μας. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε τον εαυτό μας, τη βιολογία μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τη συνειδητοποιήσουμε.» Δρ. Μάνος Δανέζης. Επ. Καθηγητής Αστροφυσικής
Παρατηρείτε τα άστρα, το φεγγάρι και δείτε αν αυτά σας επηρεάζουν. Πως γίνεται φεγγάρι να επηρεάζει τη θάλασσα, δηλαδή το νερό και να μην επηρεάζει εμάς, που είμαστε 70% νερό?
Το σώμα μας, μας δίνει πάντα πληροφορίες, αρκεί να το ακούμε.
Παρατηρείτε τα δέντρα, τα ζώα, τον ήλιο… Η φύση περισσότερο από το κάθε τι μας διδάσκει χωρίς να ζητά αντάλλαγμα και είναι πάντα εκεί…

της Ξένιας Κατσιγιάννη, μέλος του Σ.ΟΛ.ΑΡ.
Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ.
Μεταπτυχιακές σπουδές βιοκλιματικού σχεδιασμού και γεωβιολογίας (UPM)

Πηγές:
  • Οικολογική Αρχιτεκτονική, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, οικολογική δόμηση, γεωβιολογία, εσωτέρα αρχιτεκτονική. Κώστας κ Θέμης Στεφ. Τσίπηρας, Κέδρος
  • Βιολογικές Επιδράσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, Κ.Θ. Λιολιούση, Επ. Καθηγητή Ηλεκτρονικής Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Διαυλοσ
  • Geobiología: Medicina del habitat, Raúl de la Rosa, Ed. Terapión
  • El gran libro de la Casa Sana, Mariano Bueno, Ed. Martínez Roca
  • Radiation Fields, natural and manmade sources of electro-magnetic frequencies (emf)Luise Weidel, Werbung & Druck Kreutz, Aachen
  • Το Σπιτι της Αρμονιασ, ένα εγχειριδιο για κάθε κατοικια,Ματίνα Ν. Αγιωργίτη, εκδόσεις Κέδρος
Τηλεοπτική εκπομπή
  • «Το σύμπαν που αγάπησα», ΕΡΤ3 Δρ. Μάνος Δανέζης, Δρ. Στράτος Θεοδοσίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου